Home

ARS T&TT werkt mee aan succesvolle pilots NDW

23 jan, 2019

De Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) heeft met een aantal partners pilots uitgevoerd om verkeerskundige gegevens te verzamelen gebaseerd op data van mobiele systemen zoals Floating Car Data (CFO) en GSM Data. Hierbij lag de nadruk op Herkomst- en Bestemmingsonderzoek (HB). De pilots tonen aan dat de informatie uit deze HB onderzoeken in veel situaties bruikbaar is voor het uitvoeren van verkeersanalyses en bij beleidsprocessen.

ARS T&TT is één van de partners die heeft meegewerkt aan de pilots op de Ring Amsterdam, Rijskweg A10. Deze weg is één van de belangrijkste schakels in het (hoofd)wegennet van Noord-Holland. De Ring verbindt veel andere A-wegen en wordt als zodanig gebruikt door weggebruikers met een bestemming elders in Nederland. Ook sluiten de Amsterdamse stadswegen aan op de Ring, waarmee de A10 een belangrijke ontsluitende functie heeft voor de stad Amsterdam. Alleen om die reden al is het belangrijk te begrijpen welke samenstelling van het verkeer er rijdt, en hoe dit verkeer zich gedraagt.

De Ring heeft dus twee functies:

  • Een verbinding tussen schakels, waardoor er doorgaand verkeer op de Ring aanwezig is.
  • Start of eind van de reis waarmee Amsterdam te bereiken is en verkeer vanuit Amsterdam kan vertrekken.

Het zou ook kunnen zijn dat de A10 de geprefereerde route is voor een weggebruiker om zich binnen de stad Amsterdam te verplaatsen. Door Floating Car Data te analyseren kan deze vraag worden beantwoord.

Tijdens de pilot op de A10 is Floating Car Data van INRIX geladen in het Traffic Data Warehouse van ARS T&TT waarmee automatische Herkomst Bestemmingen analyses zijn uitgevoerd. ARS T&TT zal blijven innoveren op het gebied van Floating Car Data omdat het duidelijk is dat met de groei van het aantal connected vehicles de bruikbaarheid van deze informatie voor het verkrijgen van verkeersinformatie, het uitvoeren van verkeerskundige analyses en het toepassen van deze data bij verkeersmanagement sterk zal toenemen.

De resultaten van de pilots zijn te vinden op de website van de NDW.

Floating Car Data: sporen van waypoints.